borebiller

borebiller som voksen

Den voksne almindelige borebiller, kan kun ses i juni - august, når de skal til at parre sig. borebiller har ligget som pupper i de små runde flyvehuller og ligger og venter på at komme ud af puppen.

borebiller lever kun få uger, og i denne periode skal de parre sig og lægge æg, til det nye kuld larver.

Typisk kravler de voksne borebiller rundt på træet, hvor de er klækket eller de voksne borebiller samles i vinduskarmen, hvis det angrebne område er indendørs. borebiller lever dog også normalt udendørs, hvor der er en høj luftfugtighed.

borebiller

borebiller som æg

Når de voksne borebiller er klækket sidst i juni, starten af juli, så parrer borebiller sig, ofte i borebiller hunnens flyvehul.

borebiller hunnen lægger derefter ca. 20-60 æg i sprækker eller revner.

borebiller som larver

borebiller æggene klækkes efter ca. 3.4 uger, hvorefter de små borebiller larver gnaver sig ind i træet.

borebiller larverves udvikling til voksne borebiller, tager ca. 4-8 år, afhængighed af temperatur, fugtighed og typen af træværk. Den mest optimale temperatur ligger på omkring 22-23 grader, og med et vandindhold i træværket på ca. 30%.

Dette er en af årsagerne til at kolde og fugtigt træværk er særligt udsatte for borebiller angreb. borebiller kan også angribe bøger der opbevares fugtigt igennem længere tid, som f.eks. på loftet, og det så dette vi kalder bogorm.

Faktisk er det borebiller larver som gnaver sig tværs igennem bogens blade.

Bekæmpelse af borebiller

Man kan sprøjte det angrebne træ med specielle præparater, men dette bør overlades til et professionelt firma, da dette kræver special viden.