På grund af alvorlig sygdom i firmaet:

  • HvepseEksperten.dk og for: skadedyrsguide.dk

Så overtager andre firmaer alle fremtidige ordrer. Kontakt dem sådan:

møl i tekstiler

møl og deres levevis?

Der findes en del forskellige mølarter! Dem vi skal koncentrere os om her, er de 2 arter, som oftest gør skade på vores tekstiler nemlig Klædemøl og Pelsmøl. Pelsmøllet har vi altid kendt til, det er en gammel dansk art, hvorimod Klædemøllet oprindelig kommer fra varmere himmelstrøg og derfor først er kommet til senere, da vores boliger blev opvarmet til et niveau, det kunne trives i.

møl er små sommerfugle med smalle, spidse, frynsede vinger. møl lægger typisk mellem 100 og 150 æg i deres levetid. æggene er meget små og hvidlige og svære at få øje på. Typisk udklækkes møl æggene efter 4-8 dage ved den rigtige temperatur, men er temperaturen omkring 0 grader eller derunder udklækkes møl æggene ikke..

møl æggene er meget skrøbelige og ødelægges derfor ofte, før de udklækkes. Er det ikke sket i udviklingsperioden, og er der optimale betingelser for ægget, d.v.s. den rigtige kost og temperatur, vil møl ægget udklækkes inden for 6-7 uger, men typisk vil det tage 8 –10 uger, og i kulde kan det tage adskillige måneder.

I ren uld og pelse findes Keratin, og det er det stof, som møllene lever af. De har dog også brug for andre stoffer, og dem finder de i bl.a. naturgarn, som ikke er affedtet. Det er faktisk så vigtigt for møl larverne at få tilført disse proteiner, at møl larverne ellers ikke kan fuldføre deres udvikling.

Skader forårsaget af møl

Det er møllenes larver, man i første omgang skal bekæmpe, idet det er dem, der forårsager skaderne på tekstiler. Dog er det også vigtigt at få udryddet de voksne møl for at undgå formering. møl larverne lever af uldtøj og pelsværk. De lever på mørke steder, hvor de uforstyrrede kan tage næring til sig i form af trådene fra tæpper, uldtøj, møbelbetræk o.a. I tæpper bider møl larverne simpelthen hårene over ved grunden, og i uldtøj gnaver larverne trådene over, så der bliver huller. Møbelbetrækket angribes fra indersiden, så trådene bliver tyndslidte og til sidst brister. Man vil også kunne opleve larveangreb på tekstiler, som de ellers ikke normalt ikke giver sig i kast med - f.eks. bomuld. Det fremkommer af sultne møl larvers forsøg på at skaffe sig næring.

Bekæmpelse af møl

Måden, man opdager et mølangreb på, er ofte ved at voksne møl flyver rundt i beboelsen. møl kan bekæmpes med en Aerolsolspray, eller de kan håndklapses! Har man opdaget et mølangreb, er det nødvendigt at gennemgå alle de steder, hvor møllene har mulighed for at udvikle sig, så alt både møl, æg og larver udryddes på én gang.

Er der angreb på vaskbare tekstiler vil vask i vaskemaskine og efterfølgende tørring slå møl, larver og æg ihjel. Det samme gør sig gældende ved kemisk rens. Er tekstilerne ikke større, end at de kan puttes i fryser, vil møl skadedyrene være døde efter 2-3 døgn ved -18 °C. Er der mulighed for at lægge materialerne udenfor i frostvejr, dog helst ikke over ca. 10°C om natten og indenfor om dagen, vil det hurtigt slå møllene ihjel, idet de ikke kan tåle vekslen mellem varme og kulde. Dette skal gentages et par døgn i træk. Tekstiler, som fylder meget, skal tæppebankes og/eller støvsuges, og der er efterfølgende mulighed for at sprøjte med forskellige mølmidler.

Modsat Klædemøllelarven, som ikke rører sig men bliver, hvor den er opvokset, er det karakteristisk for Pelsmøllelarven, at den bevæger sig rundt på væggene og lægger æg, hvor der er revner i paneler, under lister og sådanne steder. Derfor skal man altid huske at sprøjte disse steder.

Forebyggelse mod møl

Ofte er møbler og tæpper ved købet imprægneret, så de kan modstå møl. Er det ikke tilfældet, kan man behandle med et flydende mølmiddel, som sprayes på møbler og tæpper. I skabe og skuffer kan man benytte papirstrimler med insektgift. Disse kan både hænge og lægges mellem tekstilerne. Men det er nødvendigt, at skabe og skuffer slutter tæt, for ellers virker det ikke! En god ide er også simpelthen at pakke tekstiler, som ikke bruges, ned. Emballagen, som benyttes, skal dog også her være fuldstændig tæt, ellers har det ingen effekt.