På grund af alvorlig sygdom i firmaet:

  • HvepseEksperten.dk og for: skadedyrsguide.dk

Så overtager andre firmaer alle fremtidige ordrer. Kontakt dem sådan:

Mus

Mus

Hvordan ser Mus ud?

Mus tilhører pattedyrsgruppen gnavere. Der findes ca. 200 arter, og alle er fordelt i forskellige familier. De 2 typer mus, vi koncentrerer os om her – husmus og halsbåndmus – tilhører begge familien ægte mus.

Halsbåndmusen er den største og har et karakteristisk brun/gulligt bånd foran forbenene, ellers er den mørkebrun på oversiden og hvid på undersiden. Den måler ca. 10-12 cm, og halen er lang, skælklædt og næsten nøgen. Den findes kun i dele af Danmark.

Husmus findes der 2 typer af. Den ene er mørkegrå over det hele, den anden er mere lys i det med mørkegråt på hoved og ryg. De er ca. 8-9 cm. Lange, og deres haler ligner halsbåndmusens men er kortere. De er udbredt i hele Danmark.

Begge Mus har tilspidsede snuder, store øjne og kindtænder med rødder.

Hvordan lever Mus?

Som navnet antyder, lever husmus tæt på beboelser i grønne områder – haver, marker osv. Når sommeren går på hæld, søger de indendørs, hvor de også formerer sig. Typisk får de mellem 30 – og 40 unger fordelt henover året.

Halsbåndmus lever primært i skovene men kan dog også opleves steder med spredt vegetation. Halsbåndmus lever i det fri hele året, og hvis de trænger ind i bebyggelser, sker det først ved vintertide. Halsbåndmus søger primært føde i beboelser men yngler ikke – det gør de kun i det fri.

Indendørs laver Halsbåndmus reder forskellige steder under gulve, på lofter, i isoleringen, hvor de kan leve rimelig beskyttet.

Hvilke skader forårsager Mus?

Begge typer Mus kan komme ind alle vegne, både fordi de er så små, og fordi de klatrer fantastisk godt. Når Mus er vel inde, bygger de rede, og til det benyttes Mus omkringværende materialer – gulvtæpper, gardiner, diverse materialer, som er til at have med at gøre for musene, og hvis uheldet rigtig er ude – elektriske installationer. Mus gnaver i det hele og kan på den måde forårsage stor skade.

Hvordan får man bugt med Mus?

Sørg grundlæggende for at holde din beboelse tæt, således at der ikke er fri adgang for musene fra f.eks. døre, der gaber og vinduer med ødelagte ruder. Små huller andre steder i beboelsen kan man lukke af ved at stikke et materiale af en art, som de ikke kan trænge igennem, ind i hullet. Sørg også for at der ikke er mulighed for at komme ind via rør og ventilationshuller. Lange redskaber og materialer stillet opad husmuren kan også give musene mulighed for at kravle i vejret og finde en vej ind.

Idet musene ofte trænger ind i beboelser for at finde føde, er det vigtigt at sørge for, at dette opbevares utilgængeligt for dem, d.v.s. i køleskab, i køkkenskabe, i tætsluttende bokse osv.

Når musene opholder sig indenfor, er fælder det mest naturlige bekæmpelsesmiddel. Det kan eksempelvis være smækfælden. Denne forsynes med et lokkemiddel – små stykker madvarer af en slags, som kan sidde godt fast på udløseren, så musen ikke kan få fat på det uden at gå i fælden! Uanset hvilken fælde, man vælger at benytte, gælder det, at den skal placeres op ad en væg eller noget andet lodret og stabilt.

Af hygiejniske grunde anbefales det ikke at benytte musegift indendørs, for musene vil, efterhånden som de dør, gå i forrådnelse, og kan man ikke komme til at fjerne dem, fordi de ligger på utilgængelige steder, kan det give store lugtgener. At lægge musegift udenfor og i udhuse er derimod et effektivt middel til at bekæmpe musenes indtrængen. Man skal dog ikke lægge giften direkte på jorden, for fugtigheden kan ødelægge effekten, og man skal også huske at afskærme giften, så andre dyr ikke uforvarende kommer til at indtage det.